Det danske arkiv

Minde Registeret

Det Danske Arkiv

- for danske statsborgers minder og erindringer.

Bevarelsen af privatpersoners minder og erindringer er

efter 1907 ikke længere en opgave der kan forventes tilbudt

eller varetaget af staten eller herunder den danske folkekirke.

 

Det danske arkiv, har derfor naturligt påtaget sig denne opgave.

 

Arkivet er gennem årene blevet mere og mere digitaliseret og

opgaven med at tilbyde alle private at registrere og bevarer

personhenførbare, slægtsrelaterede eller på anden både

bevaringsværdige billeder, erindringer, dokumenter mv.,

er i dag primært et åbent tilbud til alle - baseret på elektronisk

skanning, bevarelse  og præsentation.

 

Det danske arkiv er efter 2008 opdelt i 3 serviceorganer:

 

· Arkivet for minder

· Bogforlaget

· Arkivet for testamenter

 

Under Det Danske Arkiv findes også Bogforlaget ApS som hjælper med udarbejdelse og udgivelser af relevante bøger for Arkivets kunder.

 

Tilbuddet om registrering i Det danske arkiv samt søgning i arkivet efter allerede registrerede oplysninger er et åbent tilbud for alle med danske tilhørsforhold eller slægtsbinding.

 

Henvendelse til arkivet kan kun ske skriftligt og vi tilstræber en behandlingstid på maksimalt 2 uger for søgninger.

Sådan kontakter du os:

E-mail til information@minderegister.dk